top of page

Meer over Positief Contracteren

Positief Contracteren als ideale start van een samenwerking

Positief Contracteren is voor veel partijen heel logisch en een ideale start van hun samenwerking. Het proces verloopt zoals je het zelf idealiter zou ontwerpen. Namelijk: partijen willen samenwerken en halen er dus één onafhankelijke begeleider met juridische expertise bij. Die begeleider helpt alle partijen in één keer, heel efficiënt. En het resultaat is een Positief Contract waar iedereen zich in kan vinden. Waarin is dit anders dan de traditionele manier van contracteren? Dat heeft te maken met de wijze van totstandkoming én met de inhoud ervan.

Waarin is Positief Contracteren anders dan traditioneel contracteren?

Wijze van totstandkoming

Mijn rol is die van een onafhankelijke begeleider van alle partijen gezamenlijk. Dat maakt Positief Contracteren echt anders dan de 'traditionele' manier van contracteren. Daarin schakelt elke partij een eigen advocaat of jurist in. Die handelt vanuit het belang van zijn eigen klant. En wil dus het onderste uit de kan halen voor zijn eigen klant. Begrijpelijk (onder andere op grond van de Gedragsregels voor Advocaten). Maar als elke advocaat of jurist dat doet, kan het effect zijn dat de verhouding tussen de partijen al is gepolariseerd voordat de samenwerking goed en wel is begonnen… Bij Positief Contracteren bespreken we juist in gezamenlijkheid welke afspraken voor iedereen OK zijn.

Inhoud Positief Contract

De inhoud van een Positief Contract is kernachtiger dan een ‘traditioneel contract’ en dus korter. Traditioneel ligt de focus op alle denkbare risico's (‘what if...?’) en minder op de inhoud en de relationele kant van de samenwerking. Alle hypothetische situaties worden ‘dichtgetimmerd’ in een veel te lange overeenkomst. Terwijl dat vaak niet nodig is (veel wordt al geregeld in ons Burgerlijk Wetboek). En dit leidt regelmatig tot onnodige discussies en een schijnzekerheid. Als partijen elkaar nodig hebben, dan werkt het niet om alle risico’s ‘over de schutting te gooien’ naar de andere partij. Samen accepteren dat onvoorziene situaties zich kunnen voordoen, kan ook heel goed werken.

Hemke131718 kopie_edited.jpg

Voordelen van Positief Contracteren: win-win en efficiënt

Positief Contracteren leidt altijd tot een win-win situatie op de langere termijn. Doordat ik als opsteller van het Positieve Contract zicht heb op alle informatie van alle partijen, sluit het Positieve Contract daar goed bij aan. Alle partijen kunnen zich erin vinden. Een advocaat van één partij heeft vaak een blinde vlek voor de behoeften van de ‘wederpartij’.

Het gezamenlijke gesprek en het beantwoorden van de vragen kosten even tijd. Maar daarna wordt er tijd bespaard. Na het eerste concept Positief Contract kunnen er nog wijzigingen in worden aangebracht, maar in de praktijk is dit vaak beperkt. Het concept is immers gebaseerd op de input van alle partijen. Dit gaat uiteindelijk dus sneller dan de 'traditionele' manier van contracteren (waarbij vaak lange overeenkomsten met rode wijzigingen heen en weer blijven gaan).

ural-owl-4808774_1280.jpg

Voor welke gevallen is Positief Contracteren geschikt?

Positief Contracteren werkt voor alle partijen die ervoor open staan. Het maakt niet uit om hoeveel partijen het gaat (2 of meer). Ik merk dat veel verschillende soorten partijen voor Positief Contracteren kiezen, van grote tot kleine ondernemingen, bijvoorbeeld als ze een ketensamenwerking aangaan. Maar bijvoorbeeld ook start-ups, overheden, NGO’s en zorgorganisaties. Voor sommige ondernemingen geldt dat het past bij hun streven ‘medemenselijk’ en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en/of om handen en voeten te geven aan hun ESG-beleid.

Wil je meer horen, beluister dan ook de podcast waarin ik in gesprek ging met Christian van den Berg over Positief Contracteren. 

Het concept Positief Contracteren is vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland. In Amerika staat het bekend onder de benaming Conscious Contracts of Conscious Contracting. Kim J. Wright is de grondlegger hiervan. De benaming Positief Contracteren heb ik zelf gemunt.

 

Ik geef ook cursussen over Positief Contracteren, bijvoorbeeld voor advocaten of bedrijfsjuristen (met als bijvangst NOvA punten). Wil je meer weten, neem dan contact met me op.

Meer weten?

bottom of page