top of page
high-five.webp

Transitiecoaching

Samenwerken in een transitie

Deze tijd kent veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, de landbouwtransitie of de transitie naar een circulaire economie. Wat gebeurt er als verschillende ondernemingen en organisaties gaan samenwerken om een onderdeel van een transitie te verwezenlijken? Vaak ligt de focus op de inhoud, de techniek, de haalbaarheid en de financiële aspecten. De blinde vlek daarbij is vaak de proceskant, oftewel: de onderlinge samenwerking. Terwijl de onderlinge samenwerking tussen de verschillende stakeholders van essentieel belang is om de samenwerking daadwerkelijk te laten slagen.

Hemke131788 kopie_edited.jpg

Mensen uit verschillende organisaties

Wat ik vaak zie, is dat de verschillende ‘O’s’(overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en organisaties) enthousiast beginnen aan de inhoudelijk complexe uitdaging. Iedereen heeft goede intenties, maar halverwege loopt het spaak. De deelnemers hebben verschillende perspectieven, ze dragen op verschillende manieren bij en een duidelijke hiërarchie ontbreekt. Logisch dat het voor zo’n samengestelde groep nog ingewikkelder is om goed samen te werken dan in een team dat bestaat uit mensen binnen één organisatie.

Procesbegeleider

Ik begeleid het proces van jullie groep als onafhankelijke procesbegeleider. Ik noem het ook wel de 'menskant.' Met oog voor alle verschillen en met een praktische en positieve benadering. Zodat jullie er met een goede samenwerking uiteindelijk wèl in slagen de beoogde transitie te realiseren. Als jullie willen, kunnen we dit combineren met een Positief Contract maar dat is niet altijd van toepassing. Neem vooral contact met me op als je meer wil weten over transitiecoaching.

bottom of page